ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

  • Straight welded pipe

    បំពង់ welded ត្រង់

    ការដាក់ពាក្យ: បំពង់ដែក welded ត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងវិស្វកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹកឧស្សាហកម្មគីមីឥន្ធនៈឧស្សាហកម្មគីមីឧស្សាហកម្មថាមពលអគ្គិសនីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកសិកម្មនិងសំណង់ទីក្រុង។