ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

  • Cold rolled plate production

    ផលិតកម្មចានរមៀលត្រជាក់

    ការដាក់ពាក្យ: វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្នែករចនាសម្ព័នទូទៅនិងផ្នែកផ្សាភ្ជាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនសំណង់គ្រឿងម៉ាស៊ីនដឹកជញ្ជូនគ្រឿងម៉ាស៊ីនសំណង់គ្រឿងម៉ាស៊ីនលើកគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មធុនស្រាលនិងឧស្សាហកម្មស៊ីវិល។

  • Hot rolled steel coils

    ឧបករណ៏ដែករមូរក្តៅ

    ការដាក់ពាក្យ: វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការផលិតកប៉ាល់យានយន្តស្ពានស្ពានសំណង់គ្រឿងម៉ាស៊ីននាវាសម្ពាធនិងឧស្សាហកម្មផលិតកម្មផ្សេងៗទៀត។